GARANTIJOS SĄLYGOS

Fiskars Xact™ kasimo įrankiai pagaminti naudojant modernias gamybos technologijas bei inovatyvias medžiagas. Mūsų produktai yra išbandyti specialių testų metu bei yra nepamainomi jiem skirtuose darbuose. Tačiau kartais, nepaisant to, kaip kruopščiai stengiamės pateikti kokybišką produktą, gamybos metu pasitaiko klaidų. Taigi, siekdami kad mūsų klientai visada liktų patenkinti Fiskars gaminiais, mes visai Fiskars Xact™ linijai taikome 25-ių metų tarptautinę garantiją gamybos defektams.

Ši garantija galioja Europos Sąjungos, Šveicarijos, Norvegijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Rusijos, Ukrainos, Turkijos ir Kazachstano teritorijose.

Reikalavimai garantijai

Ši garantija nepadengia žalos, kuri buvo padaryta dėl įprastinio nusidėvėjimo ar netinkamo naudojimo, nelaimingo atsitikimo, aplaidumo, įrankio praradimo atvejais bei modifikavus, perdarius įrankį.

Papildoma informacija:

  • Garantija netaikoma tuo atveju, kai produktai naudojami ne pagal paskirtį ar komerciniais tikslais
  • Garantija netaikoma produktams, kuriuos bandyta taisyti savarankiškai, ne Fiskars įgaliotų specialistų.

Garantija nepadengia padarytos žalos šiais atvejais:

  • Reikiamu laiku nepranešus pardavėjui arba Fiskars atstovui apie padarytą žalą
  • Sąmoningai sugadinus produktą ar naudojus jį ne pagal paskirtį
  • Įprasto nusidėvėjimo atveju
  • Defektui atsiradus dėl labai aukštos (daugiau nei +40°C) arba labai žemos (žemiau nei -30°C) temperatūros
  • Kai defektas atsirado tinkamai nesirūpinus įrankiais – neplovus po naudojimo, nesaugojus nuo kritulių bei tiesioginės saulės šviesos
  • Dėl netinkamų valymo priemonių naudojimo, tokių kaip rūgštys ar tirpikliai
  • Kai defektai, tokie kaip rūdijimas ar spalvos pakeitimas, atsirado dėl nepalankių oro sąlygų
  • Garantija negalioja teritorijose, kuriose itin nepalankus klimatas – pajūryje ar industrinėje aplinkoje, taip pat ten, kur dažnai kontaktuojama su vandeniu, cheminėmis medžiagomis, pelenais, cementu ar dulkėmis.

Jeigu Fiskars Xact™ įrankyje pastebėjote gamybinių trūkumų, pristatykite produktą bei garantijos lapelį į parduotuvę, kurioje jį pirkote. Radus defektą garantija būtina pasinaudoti per 30 dienų. Prašyme turi būti nurodytas savininko vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, data, kada aptiktas defektas, defekto aprašymas bei pridedamas pirkimo čekis. Produktas taip pat gali būti grąžintas paštu į tą parduotuvę, kurioje jis pirktas.

Sprendimus dėl prekės grąžinimo Fiskars priima savo nuožiūra. Jei Fiskars grąžinamą produktą nusprendžia priimti, jis bus pataisytas arba pakeistas analogišku produktu. Jei produktas nebegaminamas, grąžinamas įrankis bus pakeistas panašiausiu modeliu iš esamos kolekcijos.

Fiskars neatsako už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, tokius kaip produktų praradimas ir sugadinimas, pardavimų ar pelno sumažėjimas, vėlavimas užpildyti garantijos prašymą.

Ši gamintojo suteikta garantija yra papildoma ir neturi jokios įtakos pardavėjo atskirai taikomoms garantijoms, taip pat ji nepakeičia ir neapriboja kitų garantijų, į kurias pirkėjas turi teisę šalies įstatymų numatyta tvarka.

Prekės keitimas ar taisymas nepratęsia iš pradžių gautos garantijos termino.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland