X-Serijos ir Norden kirvių garantija

„FISKARS“ 4-OSIOS KARTOS „X“ SERIJOS IR „NORDEN“ KIRVIŲ ASORTIMENTAS
KIRVIAMS TAIKOMA TARPTAUTINĖ RIBOTA GARANTIJA

Bendrosios garantijos nuostatos

*„Fiskars“ 4-osios kartos X serijos ir „Norden“ kirviai buvo pagaminti naudojant pažangias gamybos technologijas ir medžiagas. Mūsų gaminiai kruopščiai išbandomi ir puikiai tinka darbui bei aplinkai, kuriems buvo sukurti. Kartais, kad ir kokie rūpestingi būtume, gamybos procese gali pasitaikyti klaidų. Siekdami užtikrinti kuo geresnę klientų patirtį naudojantis mūsų gaminiais, „Fiskars“ 4-osios kartos X serijos ir „Norden“ kirviams suteikiame dvidešimt penkerių (25) metų tarptautinę ribotą garantiją, kuri taikoma medžiagų ir gamybos defektams.

Dvidešimt penkerių (25) metų garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmo įsigijimo iš mažmeninės prekybos vietos dienos. Ši garantija galioja vien tik Europos Sąjungoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Ukrainoje, Turkijoje ir Kazachstane. Garantija galioja tik jei gaminys per trisdešimt (30) dienų nuo pirkimo dienos užregistruojamas internetu.

Garantija papildo perpardavėjo suteikiamas garantijas ir joms neturi jokios įtakos; ji taip pat neturi jokios įtakos bet kokioms teisinėms garantijoms, kurios jums gali būti suteiktos pagal galiojančius privalomus nacionalinius teisės aktus.

Garantijos išimtys ir apribojimai

Garantija netaikoma:

 • kai gaminiai naudojami komerciniais, profesiniais ar nuomos tikslais;
 • gaminiams, kurie buvo keičiami, remontuojami ar bandomi remontuoti neturint „Fiskars“ leidimo.

Garantija netaikoma defektams ar pažeidimams, atsiradusiems dėl:

 • įprasto nusidėvėjimo (pavyzdžiui, įbrėžimams ar nusitrynimams);
 • galimiems gaminio išvaizdos pasikeitimams, jei jie neturi įtakos gaminio funkcionalumui;
 • jei gaminys netinkamai ar nerūpestingai naudojamas, nesaugomas arba įvyksta nelaimingas atsitikimas (jam tenka smūgiai arba jis sudaužiamas, išmetamas ar sutraiškomas);
 • naudojimui ne pagal paskirtį arba rekomendacijas;
 • esant ekstremaliai temperatūrai (pavyzdžiui, karščiui, liepsnai ar nuolatinei aukštesnei kaip +40 arba žemesnei kaip –30 laipsnių Celsijaus temperatūrai);
 • jei nesilaikoma tinkamos priežiūros reikalavimų (pavyzdžiui, gaminys po naudojimo nėra nuvalomas ir nesaugomas nuo atmosferos bei tiesioginių saulės spindulių poveikio);
 • jei defektai (pavyzdžiui, rūdys ar spalvos pokyčiai) atsirado dėl nepakankamos ar netinkamos priežiūros ar laikymo;
 • jei buvo valoma netinkamu būdu arba naudojant netinkamas valymo medžiagas (pavyzdžiui, rūgštis ar tirpiklius);
 • jei gaminys naudojamas itin agresyvaus ar koroziją skatinančio klimato sąlygomis (pavyzdžiui, jūroje arba pramonėje; taip pat esant nuolatiniam sąlyčiui su vandeniu, cheminėmis medžiagomis, pelenais, cementu ar dulkėmis).

Garantinio aptarnavimo suteikimas

Pretenzijas pagal garantiją artimiausiam „Fiskars“ klientų aptarnavimo skyriui reikia pateikti raštu kartu su nekokybišku gaminiu per trisdešimt (30) dienų nuo tada, kai defektas buvo arba turėjo būti pastebėtas. Pretenzijoje turi būti nurodytas savininko vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, pirkimo data, defekto pobūdis ir data, kai jis buvo pirmą kartą pastebėtas.

Garantines pretenzijas „Fiskars“ patvirtina vien tik savo nuožiūra. Garantinę pretenziją patvirtinus, gaminys vien tik „Fiskars“ nuožiūra bus pataisytas arba pakeistas panašiu gaminiu. Jei toks modelis nebebus gaminamas, defektų turintis gaminys bus pakeistas panašiausiu modeliu iš esamo asortimento. Gaminio pakeitimas ar remontas pradinio garantinio laikotarpio nepratęsia.

Atsakomybės apribojimas

Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „Fiskars“ jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už bet kokią atsitiktinę, netiesioginę, specialią ar pasekminę žalą ar bet kokius bet kokios įrangos pažeidimus ar galimybės ja naudotis praradimą, pelno, našumo, funkcionalumo, verslo, sutarčių, pardavimo, pajamų ar numatomų santaupų praradimą, padidėjusias sąnaudas ar išlaidas arba už vėlavimą suteikti garantinį aptarnavimą ar už jo nesuteikimą

Garantijos teikėjas

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finland (Suomija)

*„Fiskars“ 4-osios kartos X serijos kirvį galima atpažinti iš 13 skaitmenų serijos numerio, esančio kirvio galinėje pusėje. Po pirmosios serijos numerio raidės turi būti kuris nors iš šių raidžių derinių: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI. Pavyzdžiui, šiame serijos numeryje yra raidžių derinys AD, kuris patvirtina, kad gaminys yra „Fiskars“ 4-osios kartos X serijos kirvis: EADL6234234237.