„Fiskars Group“ informuoja apie „Fiskars Functional Form™“ šaukštą, pagamintą 2020 birželio 20 d.

„Fiskars Group“ aptiko, kad „Fiskars Functional Form™“ šaukštų partijoje gali būti PAA (pirminių aromatinių aminų), kurių kiekis viršija leistinas ribas. Tai įrankis skirtas kontaktui su maistu, todėl potenciali rizika sveikatai negali būti atmesta.

Rekomenduojame nedelsiant atšaukti šį produktą:

Produkto aprašas: „Fiskars Functional Form™“ šaukštas
Produkto kodas: 1027299
Partijos kodas: 200620
EAN-kodas: 6424002009665

Konkrečios partijos, pagamintos 2020 m. birželio 20 d., produktus galima nustatyti pagal partijos kodą, esantį galinėje pakuotės dalyje virš brūkšninio kodo arba įspaustą kitoje šaukšto pusėje. Visas šios partijos atsargas reikalaujama pašalinti iš visų pardavimo vietų.

2020 metų liepos mėnesį mes atšaukėme vieną šio produkto partiją, pagamintą 2019 metų gruodžio mėnesį. Produktų kokybė mums labai svarbi ir nuodugniai ištyrėme šio produkto gamybos procesus. Pradedant liepos mėnesiu, mes įgyvendinome keletą kontrolinių gamybos proceso patobulinimų, kad užtikrintume, jog problema nesikartos. Taip pat padidinome kokybės testavimo apimtis. Ši partija buvo pagaminta iki sužinant apie ankstesnę problemą ir patobulinant gamybos procesą.

Ši problema neapima jokių kitų produktų, priklausančių „Functional Form™“ serijai. Kad užtikrintume kuo nuodugnesnį problemos ištyrimą, mes laikinai stabdome kai kuriuos „Fiskars Functional Form™“ serijos silikoninių kepimo įrankių užsakymus.

Jei įsigijote anksčiau aprašytą įrankį, grąžinkite jį į parduotuvę, kad susigrąžintumėte pinigus arba pakeistumėte į tokį pat įrankį, pagamintą kitu metu.

Functional form spoon

Kaip nustatyti partijos kodą 

Kaip nustatyti partijos kodą 

Jei išmetėte pakuotę, kitoje šaukšto pusėje rasite įspaudą.

Rodyklė nurodo 6, taip pat skaičiai 2 ir 0 įspausti abiejose rodyklės pusėse.

Atsiprašome už visus galimus nepatogumus. Saugumas visuomet yra ,,Fiskars‘‘ įmonės prioritetas. Mūsų produktai kuriami naudojant pažangiausias technologijas ir medžiagas. Mes nuolat tikriname savo produktus, siekiame užtikrinti, kad jie tarnautų be priekaištų veiklose bei aplinkose, kurioms jie sukurti. Mes labai rimtai žvelgiame į šią problemą ir nuo liepos mėnesio skyrėme itin daug dėmesio šio produkto gamybos procesui.

Nuolat siekiame tenkinti mūsų klientų ir vartotojų lūkesčius, teikdami aukščiausios kokybės produktus ir imsimės visų būtinų veiksmų, norėdami užtikrinti šių poreikių išpildymą.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės

customerservice.export@fiskars.com

Klausimai ir atsakymai

1. Kodėl „Fiskars“ atšaukia „Fiskars Functional Form“ šaukštą?

Rekomendavome nedelsiant atšaukti „Fiskars Functional Form™“ šaukštą 1027299, kurio partijų kodai 191223 ir 200620. Aptikome, kad PAA (pirminių aromatinių aminų) kiekis šiame gaminyje gali viršyti leistinas ribas. Kadangi tai yra su maistu besiliečiantis gaminys, negalima atmesti galimo pavojaus sveikatai.

Konkrečias partijas, pagamintas 2019 m. gruodžio 23 d. ir 2020 m. birželio 20 d., galima nustatyti pagal partijos kodą, esantį kitoje pakuotės pusėje (virš brūkšninio kodo) arba įspaustą kitoje šaukšto pusėje. Visas šių partijų atsargas reikalaujama pašalinti iš visų pardavimo vietų. Ši problema nėra susijusi su kitu laikotarpiu pagamintais „Functional Form“ šaukštais ar kitomis „Functional Form“ gaminių asortimento prekėmis.

2. Kokių priemonių imasi „Fiskars“, kad vartotojai šio gaminio nenaudotų?

Gaminio pardavimas pagal vidinę tvarką nedelsiant sustabdomas ir šiuo metu tiriame pagrindinę priežastį bei vykdome papildomus aptariamos prekės bandymus. Šio gaminio pristatymas sustabdytas, kol bus išspręsta problema.

Apie tai informuojame savo didmeninės prekybos klientus ir atskirų internetinių parduotuvių vartotojus. Didmeninės prekybos klientams patarėme visas konkrečių partijų kodais pažymėtas atsargas pašalinti iš visų prekybos vietų ir susisiekti su savo „Fiskars“ pardavimų atstovu, kad susitartų dėl atsargų padidinimo ir papildymo. Savo partneriams pateikėme vartotojų informavimo pranešimą, kurį reikia paskelbti parduotuvėje, o šią prekę įsigijusiems vartotojams patariame ją grąžinti į parduotuvę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus arba pakeisti į panašią prekę iš kitos partijos.

3. Ar šį gaminį naudojantiems vartotojams kyla pavojus? Kokias sveikatos problemas tai gali sukelti?

Trumpalaikio poveikio atveju pavojus yra minimalus, todėl šį gaminį atšaukiame per saugų laikotarpį. Jei poveikis yra nuolatinis ir ilgalaikis, pavojaus sveikatai galimybės negalime atmesti. Kad tokį ilgesnio naudojimo pavojų pašalintume, imamės visų atsargumo priemonių ir skubių veiksmų gaminį atšaukdami.

4. Ar saugu naudoti kitus „Functional Form“ asortimento gaminius?

Saugumas mums yra svarbiausias prioritetas. Mūsų gaminiai buvo pagaminti naudojant pažangias gamybos technologijas ir medžiagas. Jie buvo išbandyti ir puikiai tinka darbui bei aplinkai, kuriems buvo sukurti.

Rekomendavome nedelsiant atšaukti „Fiskars Functional Form™“ šaukštą 1027299, kurio partijų kodai 191223 ir 200620. Ši problema nėra susijusi su kuriais nors kitais „Functional Form“ asortimento gaminiais ar 2 ar 3 dalių rinkiniais, su kuriais buvo parduodamas toks pat „Fiskars Functional Form™“ šaukštas (1027299).

5. Kaip šias partijas galima nustatyti?

Konkrečių partijų, pagamintų 2019 m. gruodžio 23 d. ir 2020 m. birželio 20 d., gaminius galima nustatyti pagal partijų kodus 191223 ir 200620, kurie yra kitoje pakuotės pusėje virš brūkšninio kodo. Jei pakuotę išmetėte, kitoje šaukšto pusėje yra įspaudas, kuriame rodyklė yra ties skaitmeniu „12“ ir abipus rodyklės įspausti skaitmenys „1“ ir „9“ arba rodyklė yra ties skaitmeniu „6“ ir abipus rodyklės įspausti skaitmenys „2“ ir „0“.

6. Kur šios partijos buvo parduodamos?

Partija, kurios kodas 191223, buvo parduodama Europoje, Rusijoje, JK ir Australijoje, o partija, kurios kodas 200620 – Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje per „Fiskars“ partnerius ir mūsų „Fiskars“ internetinėje parduotuvėje. Apie tai mes informavome savo didmeninės prekybos klientus ir vartotojus.

7. Koks yra šios partijos prekių skaičius?

Aptariamos partijos yra riboto dydžio; partija, kurios kodas 191223, mūsų klientams buvo platinama nuo kovo iki gegužės pabaigos, o partija, kurios kodas 200620 – nuo rugpjūčio iki lapkričio pradžios.

8. Kur šios partijos buvo pagamintos?

Šias partijas pagamino vienas iš mūsų tiekėjų Kinijoje.

9. Kaip vietoje gaminio iš aptariamų partijų galiu gauti naują gaminį?

Maloniai prašome grįžti į parduotuvę, kurioje jį nusipirkote. Jei tai neįmanoma, rekomenduojame nueiti į artimiausią parduotuvę, kuri prekiauja „Fiskars Functional Form“ gaminiais.

10. Nebeturiu gaminio kvito. Ar vis tiek galiu jį grąžinti?

Taip, žinoma, gaminį vis tiek galite grąžinti arba pakeisti. Aptariamas partijas galima nustatyti pagal partijos kodą 191223 arba 200620, kuris yra kitoje pakuotės pusėje virš brūkšninio kodo. Jei pakuotę išmetėte, kitoje šaukšto pusėje yra įspaudas, kuriame rodyklė yra ties skaitmeniu „12“ ir abipus rodyklės įspausti skaitmenys „1“ ir „9“ arba rodyklė yra ties skaitmeniu „6“ ir abipus rodyklės įspausti skaitmenys „2“ ir „0“.

11. Ką „Fiskars“ daro, kad išvengtų panašių atvejų ateityje?

Aukščiausios mūsų gaminių ir paslaugų kokybės užtikrinimas yra mūsų svarbiausias prioritetas. Nuolat siekiame tenkinti mūsų klientų ir vartotojų lūkesčius tiekdami aukščiausios kokybės gaminius. Imsimės visų būtinų priemonių, kad šį tikslą pasiektume.

Visi mūsų vertės grandinės nariai yra atsakingi už kokybės užtikrinimą visuose mūsų procesuose. Nauji gaminiai kuriami ir gaminių ar procesų pakeitimai atliekami naudojant pažangias kokybės planavimo priemones. Gaminiai išbandomi taip, kad viršytų net reikliausių mūsų vartotojų lūkesčius. Savo gaminius ir procesus nuolat tobuliname, kad įvykdytume kokybės pažadus ir užtikrintume našumą.

„Fiskars Group“ informuoja apie „Fiskars Functional Form™“ šaukštą, pagamintą 2019 m. gruodžio 23 d.

„Fiskars Group“ aptiko, kad „Fiskars Functional Form™“ šaukštų partijoje gali būti PAA (pirminių aromatinių aminų), kurių kiekis viršija leistinas ribas. Tai įrankis skirtas kontaktui su maistu, todėl kyla potenciali rizika sveikatai.

Rekomenduojame nedelsiant atšaukti šį produktą:
Produkto aprašas: „Fiskars Functional Form™“ šaukštas
Produkto kodas: 1027299
Partijos kodas: 191223

Konkrečios partijos, pagamintos 2019 m. gruodžio 23 d., produktus galima nustatyti pagal partijos kodą, esantį galinėje pakuotės dalyje virš brūkšninio kodo arba įspaustą kitoje šaukšto pusėje. Visas šios partijos atsargas reikalaujama pašalinti iš visų pardavimo vietų. Lig šiol problemų nekilo su jokiais „Functional Form“ šaukštais, pagamintais kitu laikotarpiu, ar kitais „Functional Form“ produktų asortimento įrankiais.

Jei įsigijote anksčiau aprašytą įrankį, grąžinkite jį į parduotuvę, kad susigrąžintumėte pinigus arba pakeistumėte į tokį pat įrankį, pagamintą kitu metu

Functional form spoon

Kaip nustatyti partijos kodą

Functional form spoon package batch code

Partijos kodą galima rasti galinėje pakuotės dalyje virš brūkšninio kodo.

Functional Form Spoon Batch code dial

Jei išmetėte pakuotę, kitoje šaukšto pusėje rasite įspaudą. Rodyklė nurodo 12, o 1 ir 9 įspaustas abiejose rodyklės pusėse.

Atsiprašome už visus galimus nepatogumus. Nuolat siekiame tenkinti mūsų klientų ir vartotojų lūkesčius, teikdami aukščiausios kokybės produktus ir imsimės visų būtinų veiksmų, norėdami užtikrinti šių poreikių išpildymą.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės
customerservice.export@fiskars.com