GARANTIJOS SĄLYGOS

4 – osios kartos Fiskars X – serijos kirviai (oficialiai pardavinėjamas nuo 01.08.2015)  buvo pagamintas naudojant pažangias gamybos technologijas ir medžiagas. Mūsų gaminiai išbandomi ir puikiai tinka veiklai bei aplinkai, kuriai buvo sukurti. Kartais, nepaisant to, kokie rūpestingi būtume, gamybos procese gali įvykti klaidų. Siekdami užtikrinti, kad mūsų klientų patirtis naudojant mūsų gaminius būtų kuo geriausia, Fiskars 4 – osios kartos X – serijos kirviams suteikiame 25 metų trukmės tarptautinę ribotą garantiją dėl gamybos defektų.

Ši garantija galioja išimtinai Europos Sąjungos teritorijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Turkijoje ir Kazachstane.

Garantijai taikomos toliau nurodytos sąlygos:

Ši garantija galioja tik gaminį užregistravus interneto svetainėje (www.fiskars.eu/warranty) per trisdešimt (30) dienų nuo pirkimo datos.

Garantija netaikoma tais atvejais, kai gaminiai naudojami ne pagal paskirtį, taip pat jeigu jie yra naudojami profesiniais ar komerciniais tikslais arba nuomojami.

Garantija netaikoma gaminiams, kuriuos remontavo arba bandė remontuoti „Fiskars“ įgaliojimų neturintys asmenys.

Garantija neapima žalos, kilusios:

 • dėl aplaidumo arba modifikavus gaminį;
 • dėl nelaimingo atsitikimo;
 • dėl gaminio praradimo;
 • per pagrįstą laikotarpį nepranešus pardavėjui / „Fiskars“ apie kylančią žalą;
 • gaminį naudojant ne pagal paskirtį arba naudojant netinkamai;
 • dėl įprasto dėvėjimosi naudojant normaliai;
 • veikiant ekstremalioms temperatūroms; dėl karščio, liepsnos, nuolatinio didesnio kaip +40 laipsnių Celsijaus karščio arba nuolatinio didesnio kaip -30 laipsnių Celsijaus šalčio poveikio;
 • neatliekant reikiamos priežiūros, pavyzdžiui, nenuvalant gaminio po naudojimo ir nesaugant nuo oro bei tiesioginių saulės spindulių;
 • valant netinkamu būdu arba naudojant netinkamas valymo medžiagas, pavyzdžiui, rūgštis ar tirpiklius;
 • jei defektai atsirado dėl oro sąlygų, pavyzdžiui gaminys surūdijo ar pasikeitė spalva;
 • garantija netaikoma ypatingai agresyvaus ar koroziją skatinančio klimato sąlygomis, pavyzdžiui, jūroje arba pramonėje; taip pat esant nuolatiniam sąlyčiui su vandeniu, cheminėmis medžiagomis, pelenais, cementu ar dulkėmis.

Jei pastebėtumėte savo , Fiskars 4 – osios kartos X – serijos kirvio  gamybos ar medžiagų defektų, turėtumėte pateikti gaminį ir pretenziją pagal garantiją parduotuvei, kurioje pirkote gaminį. Pretenzijos pagal garantiją turi būti pateikiamos raštu per trisdešimt (30) dienų nuo tada, kai defektas buvo arba turėjo būti pastebėtas. Pretenzijoje turi būti nurodytas savininko vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, pirkimo įrodymas ir data, defekto prigimtis ir data, kai jis buvo pirmą sykį pastebėtas. Gaminį į parduotuvę, kurioje jis buvo pirktas, taip pat galima grąžinti įprastu paštu.

Grąžintą gaminį „Fiskars“ patvirtina vien savo nuožiūra. Patvirtintas gaminys „Fiskars“ nuožiūra bus pataisytas arba pakeistas panašiu gaminiu. Jei tokie modeliai nebebus gaminami, brokuotas gaminys bus pakeistas panašiausiu modeliu iš esamo asortimento.

„Fiskars“ nėra atsakinga už netyčinę, netiesioginę, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant (be apribojimų) žalą bet kokiai įrangai ar negalėjimą ja naudotis, neįvykusius pardavimus ar prarastą pelną bei už delsimą ar negalėjimą įvykdyti įsipareigojimų pagal šią garantiją.

Ši gamintojo pateikiama garantija yra papildoma ir neturi įtakos perpardavėjo suteikiamai garantijai, taip pat neapriboja ir nekeičia jokių teisinių garantijų, kurias pirkėjui suteikia nacionaliniai teisės aktai.

Gaminio pakeitimas ar remontas nepratęsia pradinės garantijos termino.

Fiskars Finland Oy Ab“
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki, Finland